Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Stále více a rychleji se ukazuje, že jsou ochranné funkce lesů pro lidstvo naprosto zásadní.

Buď budou, nebo nebudeme my. Lesy nás drží nad vodou.

Voda se mění v čase na vzácnost a mohou za to klimatické změny. Jsou to právě lesy, které ji dokážou ochránit, zachovat.

Proto jsme tento rok ve dvou etapách vysadili 14000 stromů. V našem lese najdete dub, borovici, modřín, douglasku a jeřáb. Rozkládá se v oblasti Kladná - Žilín a nedávno to byla ještě planina. 

Tu nejtěžší práci máme už za sebou. Teď už se stačí jen o les řádně starat, sekat trávu ať mohou stromy pořádně růst.

Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a stali se tak ochránci lesů a příznivci udržitelnosti.