Spolupráce s organizacemi

Společně vynakládáme úsilí. Společně tvoříme produkty. Společně komunikujeme. Společně vzděláváme děti a dospělé. Jsme na jedné lodi, která kotví v přístavišti udržitelnosti.

***

Cestou ke společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku.

S jasnou vizí, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

O cirkulární ekonomice nejen mluví, ale také pro ni mnoho dělá

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi.

Cit pro udržitelnost mají ve své DNA

Díky 25-letým praktickým zkušenostem ve výrobě nábytku vytváří přechod z lineárního systému, kdy z nového zařízení se časem stává odpad nebo jen těžko recyklovatelné kusy nábytku, na cirkulární systém vybavení.

Cestou kolem světa na Moravě

Protože máme rádi zvířata. Protože hlavním posláním ZOO je vzdělávat děti i dospělé. Protože se ZOO ocitla v nelehké finanční a provozní situaci.

Všechny tyto důvody nás přiměly vytvořit produkty, kde podstatnou roli hrají zvířata ze ZOO Zlín – Zámek Lešná a zbytkový materiál, použitý pro výrobu.

Komunitní a společenské místo v Třinci

Knihovny otočily stránku a už nejsou to co bývaly.

Knihovna Třinec je toho zdárným příkladem. Mimo klasickou nabídku knih pro děti a dospělé disponuje také coworkingovým prostorem, učebnou a studovnou. Provozuje velký sál k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. 

Středisko ekologické výchovy v Praze

Komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha zahrnující sad, pole, louky, lužní les a mokřad. Zabývá se ekologickou výchovou a pořádáním kulturních akcí.

Tyto aktivity zajišťují 4 neziskové organizace, které se na Toulcově dvoře nachází.

Toulat se světem dětské fantazie je báječné!

Markéta Vítková to ve svých knihách ráda dělá. Navíc se rozhodla dětským čtenářům představovat různé hendikepy a poruchy. Vždycky ráda kreslila, proto si většinu knih i sama ilustruje.

Cesta k argumentaci, abstraktnímu a kritickému myšlení 

Filozofie pro děti zdůrazňuje tři dovednosti: kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí.

Výsledkem toho je zlepšení kognitivních schopností dětí, rozvinutí emoční inteligence, umění naslouchat druhému, formulování otázek, argumentační schopnosti a rozvoj abstraktního myšlení

Chcete s námi spolupracovat?