Toulcův dvůr

Toulcův dvůr je střediskem environmentální výchovy hlavního města Prahy, přinášíme environmentální osvětu a vzdělání nejen dětem na výukových programech, ale i široké veřejnosti. Naší vizí je vytváření harmonie mezi lidmi, zvířaty a rostlinami, aktivním poznáváním návštěvníky učíme respektu k všemu živému.

***

Vzdělávací projekty

....................................

***

***

***