Pomáhají firmám se zaváděním reálné cirkulární ekonomiky do praxe

Při výrobě nábytku a produktů zpracovávají původní prvky, které by se jinak staly odpadem a nové vyrábějí s ohledem na jejich další životní cykly, kdy už při samotném návrhu myslí na to, co se z nich stane, až ukončí svůj první životní cyklus.  Výrobky musí být snadno rozebratelné a znovu použitelné. Cit pro udržitelnost mají ve své DNA.

***

Vzdělávací projekty

....................................

***

***

***