Co je to Filozofie pro děti?

Naší snahou je podpořit dětskou tvořivost, zvídavost a jejich pohled na svět. Vedeme s dětmi dialog, protože vycházíme z předpokladu, že děti jsou schopné filozoficky myslet.

Filozofie pro děti je součástí širší platformy Pink Box, která se zaměřuje na současné myšlení a jejím hlavním cílem je prozkoumávat momenty každodenního života, jež nás mohou vést k sebereflexi. 

***

Jak to probíhá?

Důležitým předpokladem Filozofie pro děti je vytvoření prostoru důvěry (filozofující společenství), kdy učitel, podobně jako filozof Sokrates, podněcuje žáky k přemýšlení a společné diskuzi. Prostřednictvím dialogu (mluvím - naslouchám - myslím) se objevují další otázky, které napomáhají skupině hledat odpovědi a prozkoumat celé téma hlouběji.

***

Co Filozofie pro děti rozvíjí?

Klást vhodné otázky nebo umět se správně ptát, umět rozlišovat, objevovat souvislosti, vyvodit správné závěry, hledat lepší alternativy, uvádět příklady a protipříklady, vybrat správná kritéria, dělat pečlivé soudy, umět citlivě vyjádřit nesouhlas, respektovat různé názory.

***

***