Stezka farmou na Toulcově dvoře

Toulcův dvůr je střediskem environmentální výchovy hlavního města Prahy, Přinášíme environmentální osvětu a vzdělání nejen dětem na výukových programech, ale i široké veřejnosti. Naší vizí je vytváření harmonie mezi lidmi, zvířaty a rostlinami, aktivním poznáváním návštěvníky učíme respektu k všemu živému.

***

Svou činnost realizujeme v krásných historických prostorách v Praze Hostivaři, na které navazuje 10 hektarů přírodního areálu s jedinečnými biotopy a farma s hospodářskými zvířaty. V areálu provozujeme mateřskou školku s lesní třídou, zdravou jídelnu či keramickou dílnu. Při péči o přírodní areál i práci na farmě nacházejí uplatnění osoby se změněnou pracovní schopností.

Na farmě chováme geneticky velmi hodnotná původní česká plemena hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, koz, ovcí, prasete, skotu a koní. Snažíme se o to, aby všichni obyvatelé farmy byli ustájeni v odpovídajících prostorách s dostatečně velkými výběhy, přistupujeme k nim s maximálním respektem a snahou o zajištění životní pohody zvířat v souladu se zásadami wellfare chovu. Zvířata nám pomáhají jako významný motivační prvek při ekologických výukových programech, seminářích, nebo v rámci chovatelských kroužků a příměstských táborů. Nenásilnou formou návštěvníkům vštěpujeme zásady správné péče o zvířata a vysvětlujeme rozdíly v jejich potřebách. Farma má také nezastupitelné místo při pracovním začleňování osob se zdravotním postižením.

Na farmě dlouhodobě probíhá projekt Noemova archa na záchranu původních českých plemen hospodářských zvířat. V rámci projektu jsme se na konci roku 2021 pustili do obnovy naší naučné stezky farmou dle pravidel interpretace přírodního a kulturního dědictví. Již od začátku jsme věděli, že musíme udělat velké změny, aby naše nové cedule zaujaly tu správnou cílovou skupinu – rodiče s nejmenšími dětmi. Právě v tento okamžik jsme se propojili s paní Lackovou, reprezentující značku DWOOD. Uvědomili jsme si, že jako centrum ekologické výchovy chceme, aby i naše cedule vznikaly v místě s respektem k přírodě a udržitelnému rozvoji – a právě toto jsme u projektu Didawood (ve zkratce DWOOD) našli. Navíc ve spojení s nesmírně kreativními a šikovnými lidmi. Ze spolupráce vzešly krásné tabule se zvířecími motivy, doplněné o interaktivní prvky. Za významnou pomoc při realizaci stezky velmi děkujeme.

Již nyní se těšíme na další rýsující se spolupráci – do budoucna se chceme zaměřit na realizaci hraček a upomínkových předmětů s motivy z našeho areálu (naše zvířátka, rostliny nalézající se v našem areálu) a produktů využitelných při dílničkách a výukových programech pocházejících ze zbytkových materiálů z dřevovýroby.

***

Vzniklo za podpory: ....