O projektu DIDAWOOD

Projekt Didawood je splněný sen.

EDUKACE  vzdělávat děti hravě, socializovat

Sen dělat radost, a zároveň nenásilnou formou, hrou naučit nejen děti něčemu novému. Zacelit prázdná místa, spojit lidi při hře a podpořit vzájemnou komunikaci.

MYSLÍME EKOLOGICKY  design se spojuje s výrobou, nově a jinak

Sen přetvářet odpadový materiál na edukační produkt. Hračku, hru, didaktickou pomůcku pro děti a dospělé. Produkt z materiálu, který by skončil někde na skládce nebo se změnil v topivo.