Historie lesa

O lesy pečoval už Karel IV.

Nesázel, neokopával, nerubal, ale kolem roku 1350 v zájmu ochrany lesů začlenil do připravovaného zákoníku nařízení, která omezovala těžbu. Důvodem byla mimo jiné lovecká vášeň. Nejsou-li lesy zdravé a hluboké, mnoho se toho v nich neuloví.

Pod ochranou státu

V polovině 18. století, za vlády Marie Terezie, přišla změna. Byly vydány zemské lesní řády, jejichž předpisy se museli vlastníci lesů řídit. A řídili se, protože od té doby plocha našich lesů neustále narůstá. Kdo chtěl zkoušky složit, musel se něco naučit, vzdělat se. A tak se začalo rozvíjet lesnické školství.

Lesnictví jako hospodářské odvětví

Rakousko-Uherský zákon z roku 1852 vnesl do péče o lesy výrazný ekonomický aspekt – stává se teritoriem významného hospodářského odvětví. Je až neuvěřitelné, že zmíněný zákon platil až do roku 1960.

Vzestup a pád monokultur

Jaké dřevo je nejvýnosnější? To, které roste nejrychleji! Devatenácté století odstartovalo etapu znásilňování přírody. Lesy neoslabovalo znečištěné ovzduší. Ani válka, ani kolektivizace. Žádná z těchto dějinných ran naše hvozdy významně nepoškodila. Všechny se staly majetkem státu. Staral se někdy hůře, někdy lépe. Na znečištění ovzduší a kyselé deště sklonku 20. století však nestačil nikdo. Způsobily odumření a rozpad zejména rozsáhlých horských porostů. Našim lesům nepomohli ani zásahy státu do zemědělství. 

Restituce, vlastnické změny

Po roce 1989 bylo asi 40 % lesů bylo vráceno původním majitelům, respektive jejich potomkům. Avšak jen mizivé procento z nich mělo dostatečné povědomí o tom, jak o lesy správně pečovat. Vznikl proto institut odborného lesního hospodáře a kvalifikovaní lesníci radí soukromým vlastníkům v péči o jejich lesy.

Zdroj: www.doba-drevena.cz

Současnost

V dnešní době si můžeme vychutnávat lesy, které po několik generací zušlechťují lesáci, lesníci, vědci a tisíce dalších dobrovolníků. A stále víc, protože lesy se rozšiřují – ročně přibližně o 2000 ha. 

I my vnášíme do příběhu lesa další kapitolu. Máme les, lépe řečeno vytěženou dvou hektarovou holinu poblíž Luhačovic, o kterou se budeme starat. Vysadíme 7.000 sazenic listnáčů a jehličnanů. Náš záměr s lesem je symbolika, co spotřebováváme, to vracíme.

***

Sázejte s námi. Poskytneme vám aktuální informace.