Uutěrky jsou malá grafická dílna sídlící v podhůří Beskyd. Její zakladatelé Martin a Pavla si ji zařídili svépomocí a dílna se tak stala výchozím bodem pro jejich společnou tvorbu. V dílně vznikají nízkonákladové publikace, skládačky, potisky na trička, naučné tabule, plakáty i grafiky. Rádi také spolupracují se spřátelenými kulturními organizacemi, umělci či jinými institucemi, se kterými nachází společnou řeč a ladění na podobnou vlnu. Je pro ně podstatné i zapojování se do lokálního dění v Návsí a okolí.

Martin a Pavla vychovávají tři děti ve slaměném domku s velkou zahradou, kterou postupně osazují známými i méně známými stromy a keři.

Více o UUtěrkách zde.

Martin Krkošek (1979) vystudoval Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze obor ilustrace a animace. Po škole strávil několik let v kulturním centru Stanica-Žilina Zarečie, kde vedl grafické kurzy pro děti i dospělé a kde také začal s prvními sítotiskovými pokusy. Se Slovenskem udržuje i nadále hezké vztahy. Několik let učil na žilinské grafické škole, jeho ilustrace najdete v řadě slovenských knih pro děti. Často také spolupracuje s malými alternatívnimi nakladateli z Čech i Slovenska (Pipasík, Běží liška, E.J.Publishing). V současnoti tvoří součást týmu Didawood, kde se stará o výtvarnou podobu dominových figurek, grafickou jednotu tiskovin a animace.

Vytvořeno Martinem pro Didawood
Pavla Krkošková Byrtusová (1981) vystudovala ateliér intermediální na Ostravské univerzitě a strávila také pár semestrů na fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde studovala Fotografii. Po studijích pobývala několik let v kulturním centru Stanica Žilina Záriečie, kde vedla kurzy pro děti, rozpracovávala galerijní programy a věnovala se volné tvorbě. Nyní tvoří součást týmu Didawood pro které píše texty, vymýšlí nové koncepce výtvarných setů pro děti a kreslí realistické ilustrace zvířat a rostlin. Nadále se věnuje také své autorské tvorbě.

Práce Pavly pro Didawood jsou ve vývoji