Výsadba Kladná - Žilín

Ještě nedávno to byl vzrostlý hustý les. Pak bohužel přišla kůrovcová kalamita a bylo vymalováno. Zůstal jen holý svah. Proto tato dvou hektarová holina skončila v rukou Kovocité.

Po desítkách hodin práce na čištění plochy, likvidaci zbylé dřevní hmoty a budování oplocenek jsme se konečně dostali k tomu nejzajímavějšímu - sázení.

Během dvou víkendů na podzim 2020 jsme dostali do země 7.000 sazenic, Stejná porce práce nás čeká ještě na jaře. Bereme to jako náš příspěvek ke zvýšení biodiverzity krajiny. Pro výsadbu jsme totiž použili 12 druhů dřevin…

***