Dřevo, cesta k rovnováze

Dřevo je obnovitelné a udržitelné, Dřevo je recyklovatelné a váže na sebe uhlík. Dřevo je přírodním materiálem, který v současné době nemá konkurenci. Díky své šetrnosti dřevo podporuje udržitelný rozvoj a jeho využíváním chráníme zdroje, které se nedají obnovovat.

Pomocí dřeva razíme cestu k rovnováze. 

***

Historie lesa

Člověk hraje v příběhu lesa podstatnou roli. Tu hlavní roli zastává samozřejmě příroda, kde se stal člověk v čase nepřítelem, pečovatelem a také obnovovatelem lesa. Čím les v minulosti procházel a kdo nejvíce ovlivnil jeho dnešní podobu? 

***

Sázejte s námi. Poskytneme vám aktuální informace.