Výsadba lesů v okolí afrických základních škol, Angola

Konec stromu znamená začátek dřeva. Není pochyb o tom, že je dřevo uměleckým dílem přírody. Vypovídá o době, v níž rostlo, vypráví příběhy, podněcuje fantazii. Jenom člověk může vzít dřevo z koloběhu přírody a současně ho může do koloběhu vrátit.

Pro svou výrobu využívá firma Kovocité i zahraniční zdroje surovin. Dřevo těží především v Brazílii, Mexiku, Evropě a v minulostí také v Africe. 

Kovocité se zapojilo do několika projektů, které mají přímý dopad na regeneraci vytěžených oblastí.

Občanské sdružení v Angole, upozorňuje společnost na velmi brzké zapojení dětí do práce

Proto vznikl projekt pro vývoj rekreačních oblastí okolo škol, který má podpořit volnočasové aktivity dětí a přilákat tak větší počet angolských dětí do školních lavic. Zároveň má přímý dopad na zlepšení kvality života angolských dětí.

Kovocité v tomto projektu zastřešuje nákup a distribuci sazenic, které se budou v okolí školy vysazovat. V listopadu 2020 tak proběhla první výsadba, kde bylo použito 794 sazenic na celkové ploše 7 ha. Ruku k dílu přidali samotní žáci a společně jsme přispěli k realizaci budoucích táborů, škol v přírodě, procházek a odpočinku.

***