Strom za strom

Říkáme tomu projekt, ale bereme to jako poslání.

Firma kovo519 (kovocité) začala tento projekt formovat od roku 2019. Prioritní myšlenkou, vrátit přírodě, co si z ní bereme, je naplněná od začátku své existence. Jde o odraz osobního vztahu k přírodě a krajině. Strom za strom je tak pouze vyvrcholením či lépe řečeno konkretizaci ustavičného snažení.

Spočítat, kolik dřevní hmoty, včetně ořezů a větví, jsme za celou dobu existence přetavili do námi vyráběných produktů, je velmi těžké. Stejně tak obtížný je i následný zpětný přepočet na počty konkrétních druhů stromů. Ale už to naštěstí víme. Víme, kolik dřeva bylo pokáceno na výrobu laviček a dalšího mobiliáře, víme, co musíme vrátit zpět.

Strom za strom je záležitost na mnoho generací. Ti, kdo teď čistí holiny, budují oplocenky a sázejí, se „svého“ vzrostlého lesa nedočkají. Za desítky let se budou muset údržby a péče chopit jiní. Život stromů je delší, než život člověka. Hodně nám dávají, učí nás, že svět není jen o konzumním modelu,
že můžeme být součástí přírody. Tak to vidíme my. O tom je naše poslání, skryté za stručným pojmenováním Strom za strom.

***

Výsadba lesa Kladná-Žilín, Luhačovice

Víte o tom, že už za doby Marie Terezie se obnovovaly lesy výsadbou? I my v této tradici pokračujeme a chceme vrátit přírodě, co si bereme pro výrobu našich produktů.

Výsadba lesů v okolí afrických základních škol, Angola

Dřevo vracíme do koloběhu přírody výsadbou a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pro výsadbu používáme metodiku “Close to nature forest management”. Jde o  způsob těžby dřeva, která umožňuje přirozenou regeneraci lesa před dalším kolem těžby.

***

Sázejte s námi. Poskytneme vám aktuální informace.