Collaboration & Support  

We work together. We create products together. We communicate and educate children and adults together. We are in the same boat mooring in the port of sustainability.

***

Cestou kolem světa na Moravě

Protože máme rádi zvířata. Protože hlavním posláním ZOO je vzdělávat děti i dospělé. Protože se ZOO ocitla v nelehké finanční a provozní situaci.

Všechny tyto důvody nás přiměly vytvořit produkty, kde podstatnou roli hrají zvířata ze ZOO Zlín – Zámek Lešná a zbytkový materiál, použitý pro výrobu

Komunitní a společenské místo v Třinci

Knihovny otočily stránku a už nejsou to co bývaly.

Knihovna Třinec je toho zdárným příkladem.  Mimo klasickou nabídku knih pro děti a dospělé disponuje také coworkingovým prostorem, učebnou a studovnou. Provozuje velký sál k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. 

***

Středisko ekologické výchovy v Praze

Komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha zahrnující sad, pole, louky, lužní les a mokřad. Zabývá se ekologickou výchovou a pořádáním kulturních akcí.

Tyto aktivity zajišťují 4 neziskové organizace, které se na Toulcově dvoře nachází.

Cesta k argumentaci, abstraktnímu a kritickému myšlení 

Filozofie pro děti zdůrazňuje tři dovednosti: kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí.

Výsledkem toho je zlepšení kognitivních schopností dětí, rozvinutí emoční inteligence, umění naslouchat druhému, formulování otázek, argumentační schopnosti a rozvoj abstraktního myšlení

***

Chcete s námi spolupracovat?