Madeincechoslovakia. Z prírody berú, do prírody vracajú.